ใช้ม.44 จัดการวัด...นี่ซินะพุทธแท้ที่คสช.ต้องการ??
      ม.๔๔ ทำให้เกิดพุทธแท้ซินะ ประเพณีใหม่ตักบาตรข้ามรั้ว 
ดั้งเดิมชาวพุทธนั่งพนมมือตั้งจิตสำรวม เพื่อรอใส่บาตรกับพระ เณร ที่ท่านเมตตามาโปรดถึงหน้าบ้าน ตักบาตรเสร็จ พระ เณรกล่าวอนุโมทนา ให้พรสัพพีติโย....แก่ญาติโยม แต่เมื่อมี ม.๔๔ มาป่วนวัด ป่วนพระเณร พุทธศาสนิกชนจึงเห็นภาพแบบนี้ #นี่หรือเมืองพุทธ


ตำรวจค้นบาตรพระ
หลังจากพระท่านกลับจากบิณฑบาต
      ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยพบเคยเห็น ตำรวจตรวจค้นบาตรพระหลังจากพระท่านออกบิณฑบาตกลับมา อย่าให้รู้นะว่าชักของตักบาตรพระไว้กินเอง ตายไปรู้กัน เปรตภูมิรองรับ       เมื่อผู้มีอำนาจในมือขาดมโนธรรม ความเมตตากรุณาต่อปชช.ในชาติของตน จึงใช้อำนาจอันกอปรด้วยอคติ ชักดาบอาญาสิทธิ์ ม.๔๔ มาคุมเข้มเบยดเบียน รังแก เก่งกาจกับวัด กับพระผู้มีศีลและปชช.ผู้บริสุทธิ์ จึงเกิดเป็นประเพณีใหม่อย่างที่เห็นนี่ซินะพุทธแท้ที่คสช.ต้องการ?? 
นี่ซินะภาพแห่งการปรองดองของคนในชาติ??? 
ดูๆแล้วใครเล่าที่เป็นภัยและทำลายความมั่นคงของชาติระหว่างเจ้าปกครองรัฐกับปชช.ผู้ไม่มีอำนาจและไม่มีทางสู้???
ใช้ม.44 จัดการวัด...นี่ซินะพุทธแท้ที่คสช.ต้องการ?? ใช้ม.44 จัดการวัด...นี่ซินะพุทธแท้ที่คสช.ต้องการ?? Reviewed by Mali_Smile1978 on 01:07 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.