พี่น้องตำรวจ ทหารและดีเอสไอ ที่นับถือศาสนาพุทธทุกท่านมาร่วมปกป้องพุทธศาสนาของบิดามารดาและบุพการี


      ถึงเวลาและสถานการณ์ที่ ผม พ.ต.ต.เสงี่ยม สำราญรัตน์ เชื่อว่าคนไทยเกือบทั้งประเทศคงไม่อยากให้เกิดเหตุที่ไม่คาดคิดและไม่อยากให้เกิด จริงๆ
     เพราะอาจมีบุคคล คณะบุคคลต้องการให้เกิด เช่น คสช.และหรือบุคคลอื่นใดที่อยู่เบื้องหลังและสั่งการ น้องๆตำรวจ น้องๆ ทหาร น้องๆ DSI ให้กระทำในสิ่งที่ไม่อยากกระทำ แต่จำเป็นต้องทำโดยกระทำตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อพุทธศาสนา อันเข้าข่ายการทำลายล้าง ศาสนาพุทธ หรือทำลายพุทธศาสนจักร

     พ.ต.ต.เสงี่ยม สำราญรัตน์ จึงกราบเรียน และแจ้งมายังน้องๆ เจ้าหน้าที่ อันประกอบด้วย ตำรวจ ทหารและดีเอสไอ ที่นับถือศาสนาพุทธทุกท่าน ต้องตัดสินใจด้วยตัวเองว่า

1.) จะปฎิบัติการตามคำสั่งของ ผู้บังคับบัญชาเหนือตน ที่มิชอบด้วยกฎหมาย และหรือคำสั่งของ หน.โจรกบฎ คสช.ตาม ม.๔๔ (คำสั่งคนคนเดียวที่มิชอบด้วยกฎหมาย และมีสถานะ"Junta" ตามมติ EU in 8 October 2015)

2.) ตัดสินใจในฐานะผู้นับถือพุทธศาสนาผู้ซึ่งเป็นตำรวจและทหาร ซึ่งจะต้องฟังคำสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมายของ หน.โจรกบฎ คสช.ให้ทำลายล้างพุทธศาสนาของตนเอง ของบิดามารดาและบุพการี      ขอได้โปรดใช้สติสัมปชัญญะไตร่ตองอย่างสุขุมคัมภีรภาพ เพื่อพุทธศาสนา บิดรมารดาและบุพการีของท่าน 


      หลังหันเดินออกมา อยู่รวมกับหมู่สงฆ์ อุบาสกอุบาสิกาเพื่อแสดงตัว"ขอได้โปรดกลับตัวให้ชัดเจนว่าจะปกป้องพุทธศาสนา หรือจะรับใช้โจรกบฎ คสช. เพื่อทำลายพุทธศาสนาของพวกเรา"

    พวกท่านต้องเตรียมตัวเตรียมใจในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง ว่าจะเลือก (ข้อ ๑.) หรือเลือก(ข้อ ๒.)

    เราหวังว่าน้องๆ คงคิดและรู้ในเรื่องตัวบทกฎหมายดีและปรึกษาผู้รู้และผู้บังคับบัญชาที่รู้รับผิดชอบ ชั่วดี

     ถือได้ว่าเป็นการตัดสินใจครั้งที่สำคัญอย่างยิ่งยวดในชีวิตการรับราชการของพวกท่าน.
      
ด้วยจิตคารวะ

พ.ต.ต.เสงี่ยม สำราญรัตน์
  พุทธศาสนิกชน
   22 / 02 / 2017
   เวลา 15.21 น.
พี่น้องตำรวจ ทหารและดีเอสไอ ที่นับถือศาสนาพุทธทุกท่านมาร่วมปกป้องพุทธศาสนาของบิดามารดาและบุพการี พี่น้องตำรวจ ทหารและดีเอสไอ ที่นับถือศาสนาพุทธทุกท่านมาร่วมปกป้องพุทธศาสนาของบิดามารดาและบุพการี Reviewed by Mali_Smile1978 on 00:27 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.