ประกาศที่แมนมากๆ คืนความสุข แล้วไฉนเจ้าปกครองหุนหันจับดาบอาญาสิทธิ์ม.44 มาบีบคั้นรังแกพระเถรเณรชีและ ปชช.ได้ลงคอ?


      เขาเล่าว่าถึงมีอำนาจแต่ขาดบารมีและศรัทธา ปัญญาจึงมีแค่หางอึ่ง สุดสตั้น ที่จนท.รัฐใช้ม. 44 มารังแกพระ ปชช.ผู้บริสุทธิ์ ไม่มีทางสู้ มาเบียดเบียด โอบล้อม ปิดกั้นวัดซึ่งญาติโยมสร้างมาด้วยแรงศรัทธาในพุทธศาสนา 

      วัดแห่งนี้ที่พวกเราสร้างมาด้วยเงินที่หามาด้วยความยากลำบาก เพราะพวกเขารักและเห็นคุณค่าในพระธรรมคำสอน ปรารถนาจะช่วยกันจรรโลงสืบทอดให้พระพุทธศาสนาอยู่ยาวนาน 

      วัดพระธรรมกายสร้างมาร่วม ๔๗ ปีใช้เป็นที่สั่งสมบุญของชาวพุทธนับหมื่น นับล้าน สถานที่อันใช้ปลูกฝังศีลธรรมให้ผู้คนในชาติ สร้างพระแท้ สร้างเยาวชนให้เก่งและดี เติบโตมาเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของชาติไทย 

      วัดพระธรรมกายโดยการนำของหลวงพ่อธัมมชโยท่านมีแต่ให้ ให้ แล้วก็ให้แก่สังคม ท่านเพียงปรารถนาอยากเห็นชาวโลก สังคมไทย สังคมโลกเข้าถึงความสุขที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัว มีความรักใคร่ปรองดอง ไม่มีการเข่นฆ่า ไม่มีสงคราม 
      ปรารถนาให้คำสอนของพระสัมมาสัพุทธเจ้าแผ่ขยายออกไปเพื่อจะให้ทุกคนได้เข้าใจถูก พูดถูก ดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง นำประโยชน์สุขมาให้แก่ตนเอง และสังคม ทั้งโลกนี้และโลกหน้า

      แล้วเกิดอะไรขึ้นกับจนท.รัฐ ทำไมเห็นขาวเป็นดำ เห็นดำเป็นขาวไปเล่า??? 

ยุคมืนมน คนชั่ว ไม่กลัวบาป
พระไม่กราบ จับกุม และคุมขัง
อำนาจที่ มีอยู่ ไม่จีรัง
วันหนึ่งฟัง เอาไว้ ไม่ตายดี

ยุคมืดมน สับสน คนดีชั่ว
ทุกถ้วนทั่ว แทบมุด ขุดรูหนี
ใกล้จะตาย แต่ไม่ ทำความดี

ผ่านยุคนี้ คงมี ศิวิไลซ์

(ขอบคุณบทกลอน: Thanatcha Samphaing)


     
ประกาศที่แมนมากๆ คืนความสุข แล้วไฉนเจ้าปกครองหุนหันจับดาบอาญาสิทธิ์ม.44 มาบีบคั้นรังแกพระเถรเณรชีและ ปชช.ได้ลงคอ? ประกาศที่แมนมากๆ คืนความสุข แล้วไฉนเจ้าปกครองหุนหันจับดาบอาญาสิทธิ์ม.44 มาบีบคั้นรังแกพระเถรเณรชีและ ปชช.ได้ลงคอ? Reviewed by Mali_Smile1978 on 20:20 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.