นักกฎหมายชี้มาตรา 44 กำลังปิดกั้นการตรวจสอบความชอบโดยกฎหมาย ทำให้ระบบยุติธรรมเข้าสู่ความล่มสลายจนขาดความน่าเชื่อถือ


      คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเสวนาทางวิชาการ "มาตรา 44 อำนาจที่ศาลไม่อาจตรวจสอบ" โดยวิทยากรซึ่งเป็นนักกฎหมาย ร่วมอภิปรายปัญหา ชี้มาตรา 44 กำลังปิดกั้นการตรวจสอบความชอบโดยกฎหมาย ทำให้ระบบยุติธรรมเข้าสู่ความล่มสลายจนขาดควมน่าเชื่อถือ และองค์กรตุลาการกำลังถอยหลังไปสู่ระดับเดียวกับประเทศด้อยพัฒนา
    
      ในงานเสวนา ได้หยิบยกกรณีคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 4/2559 เรื่องยกเว้นการบังคับใช้ผังเมือง เป็นกรณีศึกษาปัญหาจากการใช้บังคับมาตรา 44 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทจิรา เอี่ยมมยุรา จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระบุว่า ตามหลักการของประเทศที่เป็นนิติรัฐและประชาธิปไตย การพัฒนาประเทศต้องถูกกำกับด้วยกฎหมาย เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม แต่ในกรณีประเทศไทย เมื่อมีการนำมาตรา 44 มาใช้ อำนาจการตรวจสอบจึงไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างที่ควรเป็น 
    


      รองศาสตราจารย์สมชาย ปรีชาศิลปะกุล จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบุว่า ในปัจจุบัน บทบาทของศาลในประเทศไทย กำลังถอยหลังกลับเข้าสู่ระดับเดียวกับประเทศด้อยพัฒนา จากการมีส่วนเข้าแทรกแซงทางการเมือง โดยเฉพาะเมื่อมีการยึดอำนาจและการใช้มาตรา 44 ก็ยิ่งทำให้องค์กรตุลาการเป็นเพียงเครื่องมือทางการเมืองของฝ่ายผู้มีอำนาจ
    
      ส่วนนายสุรชัย ตรงงาม ทนายความมูลนิธินิติธรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ระบุว่า การใช้มาตรา 44 มีความต่างจากกฎหมายพิเศษภายใต้คณะรัฐประหารอื่นๆ ซึ่งบัญญัติให้ถูกต้องเพียงแค่ตามรัฐธรรมนูญ และยังเปิดช่องทางให้สามารถตรวจสอบได้อยู่บ้าง แต่มาตรา 44 กลับบัญญัติให้ทุกการกระทำภายภายใต้กฎหมายนี้ ถูกต้องไปโดยสิ้นเชิง โดยไม่สามารถนำกฎหมายอื่นมาตรวจสอบหักล้างได้ ทำให้การทำหน้าที่ของนักกฎหมาย เป็นไปด้วยความยากลำบาก
    

ขอบคุณข้อมูล: http://news.voicetv.co.th/thailand/465390.html
นักกฎหมายชี้มาตรา 44 กำลังปิดกั้นการตรวจสอบความชอบโดยกฎหมาย ทำให้ระบบยุติธรรมเข้าสู่ความล่มสลายจนขาดความน่าเชื่อถือ นักกฎหมายชี้มาตรา 44 กำลังปิดกั้นการตรวจสอบความชอบโดยกฎหมาย ทำให้ระบบยุติธรรมเข้าสู่ความล่มสลายจนขาดความน่าเชื่อถือ Reviewed by Mali_Smile1978 on 07:44 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.