สมเด็จช่วง ไม่ใช่แค่หลวงตาช่วง วัดปากน้ำ...

สมเด็จช่วง ไม่ใช่แค่หลวงตาช่วง วัดปากน้ำ : 
หากรัฐบาลแก้ปัญหาไม่รอบคอบ นับว่าอันตรายยิ่งต่อประเทศ
สมเด็จช่วง วัดปากน้ำ กทม.
เรื่อง ทางโลก................

- ผมเคยตั้งข้อสมมติในใจนานแล้วว่า....
- กรณีเรื่อง "รถหรู" ของ ดีเอสไอ ที่กล่าวหา หลวงพ่อสมเด็จ วัดปากน้ำนั้น.
๑. หากถึงที่สุดแล้ว และปรากฏว่า หลวงพ่อไม่ผิด หรือผิดเล็กน้อยนั้น.
- ถึงตอนนั้น ใครจะเป็นคนรับผิดชอบได้ เพราะเรื่องนี้มันใหญ่มาก มากเกินกว่าใคร ๆ หรือคนธรรมดา หรือประเทศไทยจะรับผิดชอบได้.
- ตรงนี้ ใครจะรับผิดชอบ รัฐบาล หรือดีเอสไอ หรือ ผู้มีส่วนทุกฝ่าย.
- จะทดแทนอย่างไร ด้วยวิธีไหน.
- พวกคุณรับไหวหรือ.

๒. สมมติว่า ที่สุดแล้ว ทั้งที่ มติ มส. ดำเนินมาถูกต้องทุกอย่างแล้วนั้น.
- แต่หากมีเหตุที่หลวงพ่อสมเด็จช่วง ก็ไม่ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชสักที โดยขั้นตอนตรงนี้ อยู่ที่รัฐบาลแล้วนั้น.
- สมมติว่า หลวงพ่อสมเด็จช่วง สิ้นบุญ (ไม่ได้แช่ง แต่พูดในหลักอนิจจัง).
- ถามว่าความผิดพลาดที่ใหญ่ขนาดนี้
- จะหาใครจะรับผิดชอบได้ มันย่อมเกินกว่าที่ใคร ๆ จะรับผิดชอบได้นะครับ.
...........................................
- เพราะอย่าลืมว่า พระพุทธศาสนานั้น เป็นสมบัติของชาวพุทธทั้งโลก ชาวพุทธทั่วโลกนับถือกันทั่ว.
- ดังนั้น ในความเป็นจริง ที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ ก็คือ
- หลวงพ่อสมเด็จช่วงนั้น ย่อมไม่หลวงพ่อช่วง มหาช่วง แห่งวัดวัดปากน้ำ กทม. เพียงเท่านั้นไม่.
- ทั้งไม่ใช่ สมเด็จพระสังฆราชช่วง แห่งประเทศไทยเท่านั้นด้วย.
- แต่เป็นสมเด็จช่วง ที่หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่ง ประมุขสงฆ์ ฝ่ายเถรวาท ที่ประจำอยู่ที่ประเทศไทย.
- เป็นตัวแทน เป็นสัญลักษณ์ แห่งนิกายเถรวาททั้งหมด ที่สุดเป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยโดย.
- ที่สำคัญ สมเด็จช่วงรูปนี้ เป็นที่รู้จัก เป็นที่เคารพ ศรัทธาเลื่อมใส แก่ประมุขสงฆ์ หรือประมุขศาสนาต่าง ๆ ทั่วโลกอีกด้วย.
...........................................
- ตัวอย่าง เช่น
- เฉพาะพระจีนรูปหนึ่ง ที่ชื่อ พระอาจารย์ยิ่น ซุ่น แห่งเมืองเสินเจิ้น ประเทศจีน นั้น.
- เรียกได้ว่า แทบจะเอาเท้าของสมเด็จช่วง วางไว้บนศรีษะ ด้วยความเคารพนับถือยิ่งเลยทีเดียว (ผมรู้จักท่านดีรูปนี้).
- รัฐบาล หรือ ผู้ที่คัดค้าน หรือที่ออกมาโจมตีสมเด็จช่วง นั้น ทราบหรือไม่ว่า...
- อาจารย์ยิ่นซุ่น รูปนี้ มีตำแหน่งหรือมีความสำคัญอะไรที่ประเทศจีน.
- อาจารย์ยิิ่นซุ่น นั้น ท่าน มีตำแหน่งทางการเมืองจีนด้วย คือ ท่าน เป็น สว.ของรัฐสภาจีน.
- ที่สำคัญท่านยัง เป็น รองประธานสงฆ์จีน ที่ควบคุมดูแล พื้นที่กว้าง ถึง ๘ มณฑล ซึ่ง ๑ มณฑลจีนนั้น มีพื้นที่ใหญ่กว่าประเทศไทยทั้งประเทศเสียอีก.
...........................................
- นี่เพียงแค่นิกายพุทธ หรือ ประเทศที่นับถือพุทธเพียงประเทศเดียวเท่านั้น.
- ยังไม่นับรวม ถึง นิกายต่าง ๆ ที่ต่างศาสนา ที่กระจายอยู่ทั่วโลกอีกเป็นจำนวนมาก.
- ซึ่งประมุขสงฆ์ หรือนักบวชเหล่านั้น ล้วนรู้จัก และให้ความศรัทธาต่อสมเด็จช่วงทั้งสิ้น.
...........................................
- ซึ่งแน่นอน ศาสนิกชนเหล่านี้ พวกเขาได้เฝ้าจับตามอง การดำเนินการเรื่องนี้ ของรัฐบาลที่มาจากรัฐประหารในปัจจุบันนี้ ว่า "จะดำเนินการไปในทิศทางใด อย่างไม่กระพริบตา".
- นี่หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย.
...........................................
นี้คือ ตัวอย่างทางโลกว่า...
- อันสมเด็จช่วงนั้น อย่าไปมองแค่ว่า แค่สังกัดวัดปากน้ำ หรือแค่พระสงฆ์ไทย ที่สังกัดประเทศไทยอย่างเดียวเท่านั้น.
- หากมองได้เพียงเท่านี้ นับว่า อันตรายในวงกว้างยิ่ง.
...........................................
- ดังนั้น หากรัฐบาล หรือคณะบางกลุ่ม ที่เข้าลักษณะ ดึงเรื่อง มติ มส. เรื่องการสถาปนา สมเด็จพระสังฆราช ในครั้งนี้.
- หรือกรณีมีบางกลุ่ม ได้ออกมาโจมตี ด่าทอ เช้าเย็น ถึงขนาด ส่อไปในทาง อาศัยหน่วยราชการรัฐ มาดำเนินการ ด้านดคีความต่าง ๆ.
- หรือไปยื่นให้หน่วยงานรัฐ ออกตีความข้อกฏหมายสงฆ์ แบบคลุมเคลืออยู่.
- คล้าย มีพฤติกรรม ที่คล้ายมีธงอยู่แล้ว เพื่อคัดค้าน ขัดขวาง กลั่นแกล้ง ต่อสมเด็จช่วง ในการขึ้นเป็นพระสังฆราชนั้น.
- ขอเตือนว่า "คิดดีดี คิดยาว ๆ". นะครับ.
.....................................................................................


สมเด็จช่วง วัดปากน้ำ กทม.
เรื่องทางธรรม.............
..................................
๑. เป็นที่ทราบกับว่า หลวงพ่อสมเด็จช่วงนั้น ท่านบวชตั้งแต่สามเณรอายุ ๑๒ ปัจจุบัน อายุ ๙๐ กว่า จะถึง ๑๐๐ ปี อยู่แล้วนั้น.
- เรื่องคุณูประโยชน์ที่มีต่อวงการพระศาสนา ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ที่เป็นรูปธรรม เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไป ผมจะไม่นำมากล่าวถึง.
...........................................
๒. แต่ผมกำลังจะกล่าว ถึงว่า...
" ใครก็ตาม หน่วยงานไหนของรัฐก็ตาม ที่มากล่าวหาท่าน ใส่ร้ายท่าน ทั้งด้านคดีความทางโลก และปรับอาบัติท่านทางธรรมวินัย" นั้น
- นั่นเท่ากับว่า
"พวกท่าน ได้ชื่อว่า เป็นผู้เข้าไป ทำลายศีล ทำลายธรรม ที่อยู่ภายในจิตใจของหลวงพ่อสมเด็จ สำเร็จไปเรียบร้อยแล้ว"
...........................................
- ซ้ำตัวสมเด็จช่วงเอง ท่านเอง ก็ไม่ถือสาเอาความอีกด้วย.
- "คุณธรรมที่ประมาณไม่ได้ ที่มีอยู่ในจิตใจของหลวงพ่อสมเด็จช่วง ที่ท่านสะสมมาแต่อดีตชาติ ถึงปัจจุบันชาติ เหล่านี้".
- ใครรับไหวครับ เรียงหน้ามาหน่อย.
...........................................
๓. ถ้าความจำสังคมไม่เสื่อมกันจนเกินไป.
- รู้มัยครับ หลวงพ่อสมเด็จช่วง ได้เคยเปรย ๆ
เรื่อง "รถหรู" นี้ไว้อย่างไร....
- ผมอยู่ถึงเบอร์ลิน จำไม่ลืมเลยครับ......
- ท่านเปรยว่า "อย่างมากก็แค่ปลงอาบัติ"
- โอ้ ....นี่ทางพุทธศาสนา ย่อมหนักแน่นยิ่งกว่า กฏหมายใด ๆ ใน ๓ โลกเสียอีก.
- เพราะนี่คือ กฏหมาย ที่เรียกว่า ธรรมวินัย ย่อมเหนือว่า "สมมติของโลก" อยู่แล้ว.
...........................................
๔. นั่นหมายความว่า....
- ต่อให้ใครก็ตาม นำตัวท่านไปจองจำ นำท่านไปประหาร แต่ท่านก็เชื่อในเจตนาของท่านว่า "ตัวท่านบริสุทธิ์".
- ต้องบอกว่า ต่อให้เทวดา ยังไม่กล้าก้าวล่วง หลวงพ่อสมเด็จท่านเลยครับ หากท่านกล่าวถึงเพียงนี้ออกมา.

๕. ขอถามว่า
"พวกท่านทั้งหลาย ที่รวมกันทำกรรมกับหลวงพ่อสมเด็จช่วงนี้"
- พวกท่านจะรับผิดชอบอย่างไร.
- พวกท่านจะรับผิดชอบกันไหวหรือ.
...........................................
- ตรงนี้แหละ ที่ผมจะบอกว่า "กรรมหนักมาก หนักที่สุด" เลยครับ.
- แก้ไขอะไรไม่ได้ด้วย ทั้งไม่มีอะไรมาทดแทนให้กับท่านได้ด้วย.
- ผลกรรมตรงนี้ ผมเคยไปแจงไปแล้วในตอนต้น ๆ .
- น่ากลัวแทนจริง ๆ ครับ.
...........................................
สุดท้าย ผมอยากจะบอกไปยังรัฐบาล และผู้เกี่ยวข้องว่า....
- ขณะนี้ พระสงฆ์สามเณร ตลอดจนชาวพุทธทั่วประเทศไทยทั้งหมด.
- เขาพากันตั้งคำถามในใจกันว่า....
"ขนาดหลวงพ่อสมเด็จ วัดปากน้ำ ยังโดนขนาดนี้ แล้วเราจะไปเหลืออะไร".
...................
- แม้แต่ตัว เจ้าคุณเบอร์ลิน เอง ก็ยังถามแบบนี้ในใจเลยครับ.
- โอ้....ชั่งเป็นคำถามที่แฝงนัยยะ อย่างละเอียดอ่อนยิ่ง และน่ากลัวยิ่งนัก.
- น่ากลัวต่ออนาคต ของพระศาสนา และอนาคตของประเทศเลยทีเดียว.
- จึง ได้แต่ ขอร้องไปยังรัฐบาล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้โปรดพิจารณา และแก้ไขปัญหาสงฆ์นี้ด่วนด้วยครับ.
- ก่อนที่จะสายเกินแก้ และเกินที่พวกท่าน จะรับผิดชอบกันได้.


                                                                                                  ที่มา : เจ้าคุณเบอร์ลิน
                                                                                                  10.03.2016 https://goo.gl/bu65LZ
สมเด็จช่วง ไม่ใช่แค่หลวงตาช่วง วัดปากน้ำ... สมเด็จช่วง ไม่ใช่แค่หลวงตาช่วง วัดปากน้ำ... Reviewed by Mali_Smile1978 on 03:21 Rating: 5

23 ความคิดเห็น:

สุภัสสร ปัญญาสาร กล่าวว่า...

อย่าใสร้ายพระผู้มีศีล บาปหนักนะ

littlesun 072 กล่าวว่า...

ชัดเจนดีครับ

B2_BIG กล่าวว่า...

ท่านสร้างคุณประโยชน์แก่ชาติและพระศาสนา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Dungding กล่าวว่า...

ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคนที่แอบอยู่ข้างหลัง ยังเป็นคนอยู่หรือเปล่า เล่นได้กระทั่งสมเด็จช่วง ตายละหว่าประเทศไทย

PHRA NUNTHA กล่าวว่า...

แจ่มแจ้งชัดเจน ว่าสถานการณ์นี้ เป็นวิกฤติของพระพุทธศาสนา แม้แต่ประมุขสงฆ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ยังถูกย่ำยีและขาดความเคารพอย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน ในประวัติศาสตร์ชาติไทย ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่ชาวพุทธที่แท้จริง จะต้องออกมาช่วยกันปกป้องพระพุทธศาสนาให้ถึงที่สุดฯ

คนวัด กล่าวว่า...

อย่าใส่ร้ายพระผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ บาปหนัก

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อย่าด่าพระเลยค่ะ

apinant Chonsayong กล่าวว่า...

ไม่ต้องนึกเลยว่าจะเกิดอะไรกับคนที่ คิด พูด ทำไม่ดีกับท่าน

นราวุธ พลับประสิทธิ์ กล่าวว่า...

ขอกราบถวายกำลังใจแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงครับ ... สาธุ ☺

Lin Chia กล่าวว่า...

เจ้าประคุณสมเด็จวัดปากน้ำเป็นพระผู้ใหญ่ที่มีจิตเปี่ยมด้วยเมตตายิ่ง การกล่าวร้ายท่านให้ท่านต้องได้รับความเสียหาย จิตใจทำด้วยอะไรถึงทำกับท่านได้ขนาดนี้

mar io กล่าวว่า...

สมเด็จวัดปากน้ำเป็นพระที่น่าเคารพศรัทธาอย่างยิ่ง เป็นพระที่เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมชั้นสูง และเป็นที่เคารพรักของลูกศิษย์ทุกๆคน
ผมอยากขอให้คนที่ไม่หวังดีเลิกจาบจ้วงสมเด็จท่านได้แล้วมันบาปหนัก แม้จะรู้หรือไม่ถ้าทำผิดหลักกฏแห่งกรรมซึ่งเป็นสากลของโลกย่อมได้รับผลเช่นเดียวกันไม่คุ้มเลย

นับทอง ศิริวดี กล่าวว่า...

สนับสนุนสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เป็นสมเด็จพระสังฆราช ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ

pakon fc กล่าวว่า...

ธรรมย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมครับ
ขอสนัสนุนสมเด็จช่วงเป็นพระสังฆราชองค์ต่อไปครับ

Somnuk Channawaro กล่าวว่า...

ขอสนับสนุนสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ต่อไป

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

งานนี้ฆารวาสทั้งหัวเถิก หัวหงอก หัวล้าน หัวยุ่ง ตกนรกกันยาวนานนนน

Klang Jai กล่าวว่า...

สักวันฟ้าจะเปลี่ยนสี! คนดีจะครองเมือง! เรื่องขลาดเขลาจะหมดใจ! ห้วใจจะชุ่มฉํ่า! ด้วยคุณงามความดี!!!

Sun flower กล่าวว่า...

หากรัฐบาลชุดนี้ เป็นคนดีจริง คงไม่ยืดยื้อการแต่งตั้งสมเด็จช่วง ขึ้นเป็นพระสังฆราช ด้วยคดีความเเบบเด็กอนุบาลยังรู้ทันแบบนี้!!

wanna porboonsiri กล่าวว่า...

ต้องการอยากรู้กันไหมว่าสมเด็จวัดปากน้ำท่านสร้างคุณอันใดให้กับประเทศชาติบ้าง ไปค้นดูกันหรือยัง

Pa-Ob Poungnoi กล่าวว่า...

อันตราย อันตราย อันตราย อย่างยิ่ง ยังไม่รู้สำนึกกันอีกหรือนี่

Gigi Kam กล่าวว่า...

請大家團結一致支持佛教

Urai Ishida กล่าวว่า...

สาธุ_ธรรมะย่อมชนะอธรรมค่ะขอกราบถวายกำลังใจท่านเจ้าประคุณสมเด็จวัดปากน้ำเจ้าค่ะ

Atphima Khuankham กล่าวว่า...

หยุดใส่ร้ายท่านเสียที

Ruetai Frost กล่าวว่า...

กราบสาธุ สาธุ สาธุ เจ้าค่ะ
ชัดแจ้ง ใครจะรับผิดชอบ เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งและการใส่ร้ายพระบาปสุดๆหยุดได้แล้วค่ะ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.