วัดพระธรรมกายสอนอะไร? ผู้คนจึงแห่เข้าวัดล้นหลาม

วัดพระธรรมกายสอนอะไร? ผู้คนจึงแห่เข้าวัดล้นหลามในพระไตรปิฎกมีคำสอน
ที่แบ่งออกตามกลุ่มผู้ฟังอยู่ 4 กลุ่ม

1) คำสอนสำหรับคฤหัสถ์
2) คำสอนสำหรับบรรพชิต
3) คำสอนสำหรับพระอริยบุคคล
4) คำสอนสำหรับอมนุษย์ เช่น เทวดา พรหม 

เวลาพระพุทธองค์จะสอนเรื่องลักษณะของนิพพาน
โดยมากจะทรงสอนกับผู้ฟังกลุ่มที่ 2 กับ 3

คือผู้ที่เป็นพระอริยบุคคลแล้ว
และนักบวชผู้มีแววจะเป็นพระอริยบุคคล
เพราะกลุ่มนี้ตั้งเป้าหมายชีวิต
เพื่อการหลุดพ้นจากวัฏสงสาร
จึงต้องการความมั่นใจว่านิพพานมีจริง
มีผู้ทำให้แจ้งได้จริง และตนก็มีสิทธิที่จะ
สามารถบรรลุนิพพานนั้นได้


เวลาสอนผู้ฟังที่เป็นคฤหัสถ์ 
โดยมากจะสอนเรื่องธรรมะในการประกอบอาชีพ
ธรรมะในการครองเรือน ธรรมะในการบริหารงาน

เพราะไม่ได้ตั้งเป้าหมายชีวิตว่าจะปราบกิเลส
ต้องการเพียงใช้ชีวิตในโลกอย่างมีความสุข
ไม่เดือดร้อนเรื่องเงินทอง ไม่ทุกข์ใจเรื่องคู่ครอง
ไม่หนักใจเรื่องลูกหลาน ไม่ปวดหัวเรื่องเพื่อนฝูงญาติพี่น้อง
มีชื่อเสียง มีหน้ามีตา เป็นที่ยอมรับของสังคมบ้าง
แค่นี้ก็รู้สึกชีวิตดี มีความสุข ประสบความสำเร็จแล้วเวลาสอนผู้ฟังที่เป็นอมนุษย์ 
โดยมากจะเป็นการซักถามประวัติเมื่อตอนเป็นมนุษย์
ว่าทำผลบุญอะไรมาจึงมาเกิดเป็นเทวดา
ทำผลบาปอะไรมาจึงมาเกิดเป็นเปรตอดอยาก

พวกเทวดาที่มีบุญเก่ามาดี พอได้ฟังธรรมซ้ำอีกที
ก็มักจะบรรลุเป็นพระอริยบุคคล
พวกเปรตที่พอรับบุญได้บ้าง
ก็ไปบอกญาติให้ทำบุญอุทิศส่งไปให้
ทรงนำชีวประวัติของผู้ฟังที่เป็นอมนุษย์
มาใช้เป็นพยานยืนยันเรื่องกฎแห่งกรรม
ชีวิตหลังความตาย และการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร

วัดพระธรรมกายที่พลิกผืนนาเป็นวัดใหญ่ได้
ก็เพราะอาศัยแนวทางการเผยแผ่ธรรมะตามกลุ่มผู้ฟัง
ของพระพุทธองค์เป็นนโยบายในการเผยแผ่
เพราะก่อนที่ใครจะมาสนใจเรื่องนิพพาน
หรือเรื่องการหลุดพ้นจากวัฏสงสารได้
ยังไงก็ต้องไม่กังวลเรื่องสร้างตัวสร้างฐานะก่อน

เมื่อการให้ธรรมะครอบคลุมปัญหาของทุกกลุ่มผู้ฟังเช่นนี้
ประชาชนก็จะรู้สึกว่าการมาวัดไม่เสียเวลาเปล่า
มาแล้วก็ได้มาเรียนธรรมะเพื่อนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ธรรมะจึงเข้าไปอยู่ในใจคน ทุกข์ในชีวิตก็น้อยลง
ประชาชนก็รู้สึกว่าพระพุทธศาสนามีคุณค่า
ไม่ใช่ศาสนาที่ทิ้งสังคม ไม่ใช่ศาสนาที่ทอดทิ้งประชาชน

วัดพระธรรมกายที่มีศูนย์สาขาทั่วโลกเกิดขึ้นมากมาย
ก็เพราะให้ความสำคัญกับปัญหาชีวิตของคน 
คนจึงเกิดศรัทธาและสนับสนุนงานก่อสร้างต่างๆ ของวัดพระธรรมกาย
เราเดินตามแนวทางคำสอนของพระพุทธองค์ในพระไตรปิฎก
ไม่ได้หลอกลวงประชาชน ไม่ได้สอนให้คนงมงายอย่างที่เข้าใจผิดกัน

เราก็ใช้พระไตรปิฎกเป็นคู่มือการทำงานเล่มเดียว
กับทุกวัดในประเทศไทยนี่แหละ


                                                                                   ขอขอบคุณที่มาข้อมูล: ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙
                                                                                                                         ๑๐.๑๑ น.
                                                                                                         Cr .Ptreetep Chinungkuro
วัดพระธรรมกายสอนอะไร? ผู้คนจึงแห่เข้าวัดล้นหลาม วัดพระธรรมกายสอนอะไร? ผู้คนจึงแห่เข้าวัดล้นหลาม Reviewed by Mali_Smile1978 on 06:18 Rating: 5

2 ความคิดเห็น:

Nichakan กล่าวว่า...

วัดธรรมกายสอนให้เป็นคนดี และชวนคนอื่นให้เป็นคนดี คือ การรักษาศิล ภาวนา ทำทาน และ ใช้ชีวิตบนโลกนี้อย่างไม่เบียดเบียนกัน ให้อภัยซึ้งกันและกัน
นี้คือ สิ่งที่รักวัดธรรมกาย รักหลวงพ่อ

Nichakan กล่าวว่า...

วัดธรรมกายสอนให้เป็นคนดี และชวนคนอื่นให้เป็นคนดี คือ การรักษาศิล ภาวนา ทำทาน และ ใช้ชีวิตบนโลกนี้อย่างไม่เบียดเบียนกัน ให้อภัยซึ้งกันและกัน
นี้คือ สิ่งที่รักวัดธรรมกาย รักหลวงพ่อ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.