เลขาธิการองค์กรยุวพุทธสงฆ์โลก ขอร้องทหารหยุดความรุนแรง...อย่าจู่โจมทำร้ายพระพุทธศาสนา...คุณทำลัทธิของคุณขึ้นมา คือ ลัทธิอาวุธ คุณไม่สามารถมาควบคุมโดยใช้อาวุธ
      พระอนุรุทธะเถโร เลขาธิการองค์กรยุวพุทธสงฆ์โลก ได้ส่งสาร์นมาถึงชาวพุทธทั่วโลกเกี่ยวกับกรณีที่ ทางการของไทย ภายใต้รัฐบาลทหาร(คสช.)ใช้อำนาจรัฐ มาตรา44 จัดการกับวัดพระธรรมกายและพระเณรศิษยานุศิษย์ ในการเข้าทำร้าย และมีมาตรการเริ่มจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งส่งผลรวมกับพระพุทธศาสนา และชาวพุทธทั่วโลก


Dear Friends In Dhamma,  เพื่อนธรรมะที่รัก
Attention to the World Buddhist Nations, today we have to inform to you very sad news about Thailand. 
เรียนประเทศชาวพุทธทั่วโลก วันนี้เราต้องแจ้งให้ท่านทราบถึงข่าวที่น่าเศร้ามากเกี่ยวกับประเทศไทย

The Thai military government had made a trouble to the Buddhist in the world. 
รัฐบาลทหารของประเทศไทยได้สร้างปัญหาให้กับชาวพุทธในโลก

Kingdom of Thailand occupied by Thai military. They changed their country’s constitution. 
ราชอาณาจักรไทยได้ถูกยึดการปกครองโดยทหารไทย เขาได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญของประเทศ

Thailand has a long history about Buddhism. In the past, long history until now have very strong Theravada Buddhist history. That long history now, ruling by military people, going to be destroyed.
ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์อันยาวนานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ในอดีต ประวัติศาสตร์อันยาวนานจนกระทั่งปัจจุบันมีประวัติศาสตร์ของพุทธแบบเถรวาท ประวัติศาสตร์อันยาวนานนั้นตอนนี้กำลังถูกทำลายโดยทหาร

Two days ago, they appointed new Sangha raja without any discussing Supreme Sangha Council of Thailand.
เมื่อสองวันที่ผ่านมา เขาได้แต่งตั้งสังฆราชองค์ไหม่ โดยไม่ได้ปรึกษาหารือกับมหาเถรสมาคมของไทยเลย

They changed the law for the Sangharaja appointment constitution. There are many temple banned and many temple surrounded by military. Many temples destroyed. We need to think about that deeply. 
เขาเปลี่ยนแปลงกฎหมายรัฐธรรมนูญใหม่เพื่อการแต่งตั้งองค์สังฆราช มีหลายวัดถูกยุบ หลายวัดถูกล้อมโดยทหาร หลายวัดถูกทำลาย เราจำเป็นต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างลึกซึ้ง


I think we should decide the…situation. 
เราคิดว่าเราควรตัดสินใจเกี่ยวกับสถานการณ์นี้
Please, we need to ask to the military to stop the violence. Your duty is to protect the country and you can control your country. 
เราจำเป็นต้องขอร้องทหารได้โปรดหยุดความรุนแรง หน้าที่ของคุณนั้นคือการปกป้องประเทศ และคุณสามารถควบคุมประเทศของคุณ
Don’t attack to the Buddhism. Buddhism is not a political party. You can’t change the Buddhist renown. 
อย่าจู่โจมทำร้ายพระพุทธศาสนา  พระพุทธศาสนา ไม่ใช่พรรคการเมือง คุณไม่สามารถมาเปลี่ยนแปลงชื่อเสียงของชาวพุทธได้


Some Thai, they ever get every get Supreme place You need to think about that. Thai is not people cult You do your own cult,  Your weapons, you cannot control by the weapon. Buddhism, we need to be more tolerance… We no need to go to the violence. We need to deeply thinking and deeply attention. We need together work protect the Buddha, Dhamma Thailand. Not only Thailand, around the world, this is our duty. I would like to everyone…
ชาวไทย เคยได้รับการยอมรับที่สูงสุด คุณจำเป็นต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้น ชาวไทยไม่ใช่เป็นลัทธิบุคคล คุณทำลัทธิของคุณขึ้นมา คือ ลัทธิอาวุธของคุณ คุณไม่สามารถมาควบคุมโดยใช้อาวุธ  เราจำเป็นต้องมีความอดทนให้มากขึ้นในพระพุทธศาสนา เราไม่จำเป็นต้องไปสู่ความรุนแรง เราจำเป็นต้องไตร่ตรองให้ลึกซึง และให้ความเอาใจใส่อย่างมาก  เราจำเป็นต้องทำงานร่วมกันเพื่อปกป้องธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในประเทศไทย ไม่เพียงประเทศไทยเท่านั้น ทั่วโลกด้วย นี้ เป็นหน้าที่ของเรา อาตมาอยากให้ทุกคน

Ven.Mugunuwela Anuruddha Thero (Secretary General of WBSY)


ขอบคุณข้อมูล
http://www.winnews.tv/news/13385
เลขาธิการองค์กรยุวพุทธสงฆ์โลก ขอร้องทหารหยุดความรุนแรง...อย่าจู่โจมทำร้ายพระพุทธศาสนา...คุณทำลัทธิของคุณขึ้นมา คือ ลัทธิอาวุธ คุณไม่สามารถมาควบคุมโดยใช้อาวุธ เลขาธิการองค์กรยุวพุทธสงฆ์โลก ขอร้องทหารหยุดความรุนแรง...อย่าจู่โจมทำร้ายพระพุทธศาสนา...คุณทำลัทธิของคุณขึ้นมา คือ ลัทธิอาวุธ คุณไม่สามารถมาควบคุมโดยใช้อาวุธ Reviewed by Mali_Smile1978 on 23:58 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.