ขอร้อง "หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา" โดยเลขาธิการใหญ่ องค์กรยุวพุทธสงฆ์โลก

พระผู้ใหญ่จากประเทศศรีลังกาขอร้องชาวไทย 
หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา 
ให้ช่วยกันปกป้องหลวงพ่อธัมมชโยWe heard that in Thailand, there are very unhappy news for the Buddhist world. One of the Theravada buddhist leader in the world, the most Venerable, Luang Por Dhammajayo, the most Venerable Abbot of Wat Phra Dhammakaya, Phathum Thani in Thailand, have a some kind of unhappy things of Buddhist world. Thailand is a buddhist country, we have a long history, buddhists centers around the world.

They have accused something and who make bad decision, we want to ask him, why? This is
now a real buddhist situation in Thailand, this attack is not against Luang Phor Dhammajayo. This attack is against the buddhist world because he’s doing nothing wrong, he has metta, he has samadhi, he work for the buddhist religion not only in Thailand, around the world. We respect him, we believe in him, we trust him, his dynamic work to the buddhist religion.
Why does he has some troubles? I think this power attack the Buddhism not attack one person. We have tolerance. Few years ago, Afghanistan, some of terrorists attack the Bamiyan Buddhas, we have sympathy, we have tolerance, what’s happen? Now, do you see the Afghanistan situation.

       พวกเราได้ยินว่าในประเทศไทย ได้มีข่าวที่ไม่น่ายินดีเกิดขึ้นแก่สังคมชาวพุทธ นั่นคือ หนึ่งในผู้นำของพระพุทธศาสนาเถรวาทของโลก พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย ได้ประสบเรื่องไม่น่ายินดี  ประเทศไทยเป็นประเทศพระพุทธศาสนามีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก  มีบางคนได้กล่าวหาและตัดสินใจทำสิ่งที่เลวร้าย  พวกเราต้องการถามคนที่ทำเช่นนั้นว่าทำไปเพื่ออะไร?

      ตอนนี้เหตุการณ์นี้ได้เป็นวิกฤตของพระพุทธศาสนา ที่กำลังเกิดขึ้นจริงในประเทศไทย การทำร้ายครั้งนี้มิได้กระทำต่อหลวงพ่อธัมมชโยแต่เพียงผู้เดียวแต่เป็นการทำร้ายต่อสังคมชาวพุทธ เพราะหลวงพ่อธัมมชโยมิได้กระทำความผิดอันใด ท่านมีเมตตา ท่านมีสมาธิ ท่านทำงานให้กับพระพุทธศาสนาไม่เฉพาะแต่ในประเทศไทย  แต่ทำงานให้กับพระพุทธศาสนาทั่วทั้งโลก  พวกเราเคารพท่าน
      พวกเราเชื่อมั่นในตัวหลวงพ่อ  พวกเราเชื่อใจหลวงพ่อ  ท่านทำงานอย่าง เป็นที่ประจักษ์ให้กับพระพุทธศาสนา เพราะเหตุใดท่านจึงต้องมาประสบกับปัญหาเช่นนี้? อาตมภาพเชื่อว่ามีอำนาจบางอย่างจ้องจะทำลายพระพุทธศาสนา  มิใช่แค่จะทำลายคนเพียงคนเดียว พวกเรามีขันติธรรม เมื่อหลายปีก่อนที่ประเทศอัฟกานิสถาน  มีผู้ก่อการร้ายได้ทำลายพระพุทธรูปบามิยัน  พวกเราต่างก็มีความเห็นอกเห็นใจใน   สถานการณ์นั้น แต่พวกเราก็มีขันติธรรม แต่เกิดอะไรขึ้นอีก? คุณเห็นสถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอัฟกานิสถานเกิดขึ้นอีกครั้งตอนนี้ไหม?

 Thailand, we respect to country, we respect to the nation.But we don’t respect your bad work. We thing Thailand is a real buddhist country, we have a
good relation with Buddhists among the Buddhist society. Luang Por Dhammajayo is doing a lot of services, he have a good work, Buddhism, humanity, humanitarian work, propagation and practice, he’s doing very well.No one can challenge his Dhamma propagation around the world.But, someone jealousy, they are using the political way to destroy him, this will not destroy Luang Por Dhammajayo, Dhammajayo name cannot destroy Buddhism work, he has a dynamic work.

     พวกเราเคารพประเทศไทย พวกเราเคารพประชาชนคนไทย แต่พวกเราไม่เคารพการกระทำที่เลวร้าย พวกเราคิดว่าประเทศไทยเป็นประเทศเมืองพุทธที่แท้จริง  พวกเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวพุทธ ภายในสังคมของชาวพุทธด้วยกัน  หลวงพ่อธัมมชโยทำงานมากมาย ท่านได้สร้างผลงานดีๆให้แก่พระพุทธศาสนา  มวลมนุษยชาติ งานช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการปฏิบัติธรรม  ท่านทำได้อย่างดีมากๆ ไม่มีใครสามารถทัดเทียมท่าน   ในเรื่องการเผยแผ่ธรรมะไปทั่วโลกได้  แต่มีบางคนที่อิจฉาริษยา  พวกเขากำลังใช้วิธีการทางการเมืองเพื่อทำลายท่าน   แต่การกระทำเช่นนี้ จะไม่สามารถทำลายหลวงพ่อธัมมชโยได้    ชื่อธัมมชโยไม่สามารถถูกทำลายได้

I think real thai people cannot do this kind of unhappy and bad things. Because real Buddhist thai people are very innocent, thai have a good blood, buddhist blood, they cannot do this kind of work. I’m asking to the old thai nation, please protect Luang Por Dhammajayo, we will continue his Dhammajayo work for the buddhist religion, we fully assistant to his great work, buddhist work. We are very sad, who are doing bad karma? why do they use this kind of fear?

     อาตมภาพคิดว่าคนไทยแท้ๆ ไม่สามารถทำสิ่งที่ไม่น่ายินดีและเลวร้ายเช่นนี้ได้ เพราะชาวไทยพุทธแท้ๆ นั้นเป็นผู้มีความใสบริสุทธิ์มาก  คนไทยมีสายเลือดที่ดี นั่นคือสายเลือดของความเป็นชาวพุทธ ชาวไทยพุทธแท้ๆไม่สามารถกระทำการเช่นนี้ได้ อาตมภาพกำลังขอร้องประชาชนชาวไทย ได้โปรดปกป้องหลวงพ่อธัมมชโย พวกเราจะสานต่องานที่หลวงพ่อได้ทำเพื่อพระพุทธศาสนา พวกเราจะช่วยเหลืองานทางพระพุทธศาสนาที่ยอดเยี่ยมของท่านอย่างเต็มที่  พวกเรารู้สึกเศร้าใจมาก  ใครกันที่กำลังสร้างกรรมอันเลวร้ายเช่นนี้? ทำไมพวกเขาถึงได้สร้างความน่าตื่นตระหนกเช่นนี้?

We believe in Luang Por Dhammajayo, we trust him, we follow him, our great leader of the buddhist world. Everyone need to understand the truth, without no understanding, you need to think about what you are doing. You need to think before of what will happen, don’t play politics with the buddhist religion. We love your nation, we love your people, we love your country because of Buddhism.Behalf of all the Sangha Youth, I would like to ask, please, stop to attack  Buddhism, this is not a personal problem, with this, you attack yourself. You are buddhist, why do you attack another Buddhist? No, you are a family member, you attack your family member that’s meaning you attack yourself, please stop the violence, make everything peaceful.

I wish all of you good life and luck. I wish to Luang Por Dhammajayo to continue his Dhamma propagation for the Buddhist religion. Luang Por Dhammajayo is a buddhist hero, no one can challenge his dhamma propagation.I wish Luang Por Dhammajayo to have a long life, a good health and to be successful in his Dhamma work. I would like to ask to all the members of the Dhammakaya Foundation, please protect him, please, be together with him, and to follow his way, to be an assistant everyone to Dhammakaya.

     พวกเราเชื่อมั่นในหลวงพ่อธัมมชโย พวกเราเชื่อใจท่าน พวกเราติดตามท่าน ท่านเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของพวกเราชาวพุทธ ทุกคนจำเป็นต้องเช้าใจหลักความจริง ต้องคิดถึงสิ่งที่กำลังทำคุณต้องคิดก่อนที่จะเกิดอะไรขึ้น ต้องไม่เล่นการเมืองกับพระพุทธศาสนา พวกเรารักประเทศของท่านรักประชาชนของพวกท่าน  พวกเรารักประเทศของท่านเพราะพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นตัวแทนของคณะยุวสงฆ์ทั้งหมด อาตมภาพอยากจะขอร้องได้โปรดหยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา  นี่ไม่ใช่ปัญหาส่วนบุคคล คุณกำลังทำร้ายตัวคุณเองอยู่ คุณเป็นชาวพุทธ ทำไมคุณถึงทำร้ายชาวพุทธด้วยกัน?  คุณก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว  คุณทำร้ายสมาชิกในครอบครัวของคุณเอง นั่นหมายความว่าคุณทำร้ายตัวเองด้วยเช่นกัน ได้โปรดหยุดความรุนแรงและนำสันติสุขกลับคืนมา

     อาตมภาพขออำนวยพรให้ทุกท่าน    มีชีวิตที่ดีและประสบโชคดี  อาตมภาพขออวยพรให้หลวงพ่อธัมมชโยได้ทำงานเผยแผ่ธรรมะเพื่อพระพุทธศาสนาต่อไปหลวงพ่อธัมมชโยเป็นวีรบุรุษของชาวพุทธ ไม่มีใครสามารถทัดเทียมท่าน ในเรื่องการเผยแผ่ธรรมะได้    อาตมภาพขออวยพรให้หลวงพ่อธัมมชโย
มีอายุขัยที่ยืนยาวนาน  มีสุขภาพที่ดี และประสบความสำเร็จในงานธรรมะของท่าน  อาตมภาพอยากขอให้สมาชิกทุกคนในมูลนิธิธรรมกายได้โปรดปกป้องท่าน  ได้โปรดเป็นนำหนึ่งใจเดียวกับท่าน และปฏิบัติตามแนวทางของท่าน เพื่อช่วยให้ทุกคนเข้าถึงพระธรรมกาย


Ven. Mugunuwela Anuruddha Thero —— Secretary General of WBSY
พระมูกูนูเวล่า อนุรุทธะ เถโร
เลขาธิการใหญ่ องค์กรยุวพุทธสงฆ์โลก
ขอร้อง "หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา" โดยเลขาธิการใหญ่ องค์กรยุวพุทธสงฆ์โลก ขอร้อง "หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา" โดยเลขาธิการใหญ่ องค์กรยุวพุทธสงฆ์โลก Reviewed by Mali_Smile1978 on 02:00 Rating: 5

1 ความคิดเห็น:

Somjit Fischer กล่าวว่า...

Sadhu. Sadhu Sadhu.

ขับเคลื่อนโดย Blogger.