2 ประเด็นชัดๆ เจาะลึกวัดพระธรรมกาย โดยพระอินทะยานะ ประเทศเมียนม่าร์

พระอินทะยานะ เมืองทวาย ประเทศเมียนม่าร์

อาตมาอยากจะพูดถึง 2 ประเด็น คือ
1. เกี่ยวกับเรื่องวัดพระธรรมกายในประเทศไทย และ
2. เรื่องของเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

     เรื่องแรกอยากจะเล่า คือวัดพระธรรมกายไม่ได้เป็นที่รู้จักแค่ในประเทศไทย แต่เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลก และอาตมาเห็นว่าน่าจะเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของโลกด้วย เพราะว่าเป็นวัดที่ได้ รับความยกย่อง สรรเสริญจากนานาประเทศทั่วโลก เป็นวัดที่สุดยอด เป็นต้นแบบที่ดี และที่สำคัญเป็นวัดที่มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาโดยตลอดและจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาตลอดไปเป็นต้นแบบ เป็นตัวอย่างที่ดีของพระพุทธศาสนาทั่วโลก 




     การมีวัดพระธรรมกายในประเทศไทย ต้องถือว่าเป็นความน่าอัศจรรย์ เป็นความภาคภูมิใจ และเป็นความโชคดีของชาวไทยอย่างมากที่มีวัดพระธรรมกายก่อตั้งขึ้นในประเทศนี้ อาตมาได้มีโอกาสมาวัดพระธรรมกาย ไม่ใช่แค่เพียงมาเที่ยวเล่น แต่อาตมาได้มาศึกษาธรรมะคำสอนของวัดพระธรรมกาย ได้มาเรียนรู้ศึกษาแก่นแท้ของวิชชาธรรมกายเป็นระยะเวลากว่า 10 ปีมาแล้ว พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่า

“ถ้าเราไม่เห็นด้วยตา ไม่ได้สัมผัสด้วยมือ ก็อย่าไปเชื่อสิ่งที่คนอื่นเขาเล่าต่อๆกันมา ควรมาสัมผัสด้วยตนเอง”

     ในยุคปัจจุบันที่มีสื่อต่างๆ อาทิเช่น ข่าวออนไลน์ หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์เป็นต้น ควรมีวิจารณญาณในการเสพสื่อเหล่านั้น บางครั้งสื่อก็นำเสนอข่าวในสิ่งที่ไม่จริง ถ้าไปเชื่อในสิ่งที่ไม่จริง เขาเรียกว่าคนที่ไม่มีปัญญาและไม่มีความคิด ไม่รู้จักค้นหาความเป็นจริง อาตมาเองก็ได้ฟังข่าวที่ดีและข่าวไม่ดีของวัดพระธรรมกายจากคนภายนอก บางท่านพูดถึงวัดพระธรรมกายในด้านที่ดี ยกย่องสรรเสริญ แต่บางท่านก็ไม่ได้ยกย่องสรรเสริญ แต่ก็ยังไปเล่าในสิ่งที่ไม่จริง บิดเบือน พูดให้ร้ายวัดพระธรรมกายกับบุคคลอื่นๆ คนที่เคยมาวัด ได้มาสัมผัสว่าวัดดีจริง ก็ไปเล่าในสิ่งดีๆ ของวัดพระธรรมกาย




     แต่เมื่ออาตมาได้มาสัมผัสกับวัดพระธรรมกายด้วยตนเอง วัดพระธรรมกายนั้นอัศจรรย์มาก เป็นวัดที่พระพุทธศาสนาจะขาดไม่ได้เลย ไม่มีวัดไหนจะนำมาเปรียบเทียบได้เลย เป็นวัดที่มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาครบทุกด้าน แม้แต่รัฐบาลยังไม่สามารถทำแบบนี้ได้เลย เพราะหลวงพ่อและพระอาจารย์ทุกรูป ได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุด อาตมาคิดว่าสำหรับชาวไทยนั้น การมีวัดพระธรรมกายเป็นสิ่งที่ประเสริฐมาก และจะทำให้พระพุทธศาสนาในประเทศไทยมีความมั่นคงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปอีกยาวนานอยากฝากบอกกับชาวไทยทุกคนว่า เพื่อความเจริญรุ่งเรือง เพื่อความสว่างไสวของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ชาวไทยต้องช่วยกันปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาให้ดีเพราะอาตมาไม่ได้ไปสถานที่ เพียงที่เดียว ไม่ได้รู้จักบุคคลเพียงบุคคลเดียว

     อาตมาได้รู้จักกับหลายประเทศ หลายคนแล้ว อาตมาได้เห็นวิสัยทัศน์ทั้งพระและโยมของแต่ละที่ที่ได้เดินทางไป เมื่ออาตมาได้เห็น ได้รับรู้อะไรหลายอย่างแล้ว สำหรับในประเทศไทยถ้าไม่มีวัดพระธรรมกายแล้ว พระพุทธศาสนาก็จะไม่ได้เจริญรุ่งเรืองไม่ได้รับการฟื้นฟู และสุดท้ายพระพุทธศาสนาก็จะเสื่อมลงและอาจจะกลายเป็นอดีตเมืองพุทธเหมือนหลายประเทศ อาตมาได้มีโอกาสคุยกับพระผู้ใหญ่ในประเทศไทยหลายรูป ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า 

“ถ้าไม่มีวัดพระธรรมกายในประเทศไทย ก็อาจไม่มีพระพุทธศาสนาเหมือนกัน”

วันรวมพลังเยาวชนเด็กดีวีสตาร์ จากทั่วประเทศ



     สำหรับคนที่ไม่เคยมาวัดพระธรรมกาย ท่านต้องเข้ามาสัมผัสด้วยตนเอง ว่าวัดพระธรรมกายทำอะไรบ้าง จะได้รู้ความเป็นจริง เพราะไม่มีประเทศใดในโลกจะสามารถทำกิจกรรมงานบุญต่างๆได้ยิ่งใหญ่เหมือนกับ วัดพระธรรมกายได้อีกแล้ว และจะได้ดู ได้เห็น ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศพม่า พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองก็จริง มีพระภิกษุมากก็จริง แต่ไม่สามารถที่จะจัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาแบบวัดพระธรรมกายได้เลย ที่นำพระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปทั่วโลก

     วัดพระธรรมกายมีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไป ทั่วโลกกว่า 80 ประเทศ วัดพระธรรมกายได้สร้างสันติภาพ ความสงบสุขให้แก่ชาวโลกและเป็นแสมือนศูนย์กลางเชื่อมต่อชาวพุทธทุกคน พระภิกษุจากประเทศเมียนมาร์ทุกรูปที่ได้มาเรียนรู้ มาสัมผัสกับวัดพระธรรมกายด้วยตนเอง พอได้มาเห็นแล้ว ทุกรูปต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า สิ่งที่ได้ทราบมานั้นมันไม่จริงเลย เมื่อได้มาทราบความจริงแล้วพระสงฆ์จากประเทศเมียนมาร์ทุกรูปต่างชื่นชม ยกย่อง สรรเสริญวัดพระธรรมกายเป็นอย่างยิ่ง

     หากวัดพระธรรมกายมีปัญหาอะไรเกิดขึ้น พระภิกษุทุกรูปจากเมียนมาร์ต่างก็พร้อมที่จะร่วมมือร่วมใจกันปกป้องพระพุทธ ศาสนา และวัดพระธรรมกายกันอย่างเต็มที่เต็มกำลัง ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยที่จะได้มี โอกาสพบกับหลวงพ่อธัมมชโย แต่อาตมาได้คุยกับท่าน ได้พบกับท่านบ่อยครั้ง เมื่อได้รู้จักกับหลวงพ่อแล้ว ยิ่งคุย ยิ่งมีความศรัทธาต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย เพราะท่านรักชาวไทยมาก และรักพระพุทธศาสนามาก หลวงพ่อยังเมตตาพูดอีกว่า พระภิกษุที่อยู่ในประเทศไทยทั้งหมด หลวงพ่ออยากจะดูแล อยากสนับสนุน ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นหลวงพ่ออยากจะดูแล และสนับสนุนพระภิกษุทั่วโลกเลย


พิธีจุดประทีปนับแสนดวงถวายเป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชา เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี


พระภิกษุ-สามเณร และสาธุชน ร่วมกันนั่งสมาธิ ถวายเป็นพุทธบูชา ในวันมาฆบูชา

     ถ้าเราอยากจะรู้ความคิด วิสัยทัศน์ของบุคคลนั้น เราก็ต้องได้พูดคุย พออาตมาได้คุยกับหลวงพ่อแล้ว ก็ทราบทันทีว่าหลวงพ่อธัมมชโยท่านมีความเมตตากับชาวไทยและมีความรักในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก หลวงพ่อท่านก็ “พูดจริง ทำจริง ปฏิบัติให้เห็นจริงๆ” สิ่งที่หลวงพ่อสอนลูกๆ ทุกคน เป็นคำสอนที่มีคุณค่ามาก เป็นสิ่งที่น่าปฏิบัติตาม เป็นระเบียบวินัยที่ดีมาก ไม่มีใครสามารถทำได้อย่างท่าน ท่านเก่งมาก ถ้าสมมุตติว่า มีคนมาใส่ร้าย และทำร้ายท่าน ไม่ให้ท่านปฏิบัติภารกิจได้ต่อไป สำหรับชาวพุทธแล้วเป็นสิ่งที่น่าเสียดาย และเศร้าสลดใจเป็นอย่างมากเมื่อได้มาสัมผัสกับหลวงพ่อธัมมชโย กับข่าวที่ได้ทราบมานั้น ช่างแตกต่างกันคนละเรื่องเลย เพราะหลวงพ่อท่านไม่ต้องพูดอะไรมากมาย ท่านมีศีล สมาธิ ปัญญาครบและสมบูรณ์

     แม้อาตมาเป็นพระเหมือนกัน เมื่อได้เห็นหลวงพ่อธัมมชโยแล้ว ก็เกิดความศรัทธาและเคารพเป็นอย่างสูง ใครที่ได้มากราบหลวงพ่อ ต่างก็มีความศรัทธาต่อท่าน เพราะท่านมีความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ทำประโยชน์เพื่อทุกคนชาวโลก ขนาดพระเมียนมาร์ที่ได้มากราบหลวงพ่อธัมมชโยแล้ว ก็ได้เห็นถึงความมีศีล สมาธิ และปัญญาของท่าน พระทุกรูปต่างก็ให้ความเคารพและศรัทธาต่อหลวงพ่อท่านเป็นอย่างยิ่ง ท่านเป็นบุคคลที่น่าศรัทธา น่าเคารพ อาตมาเองก็มีแต่ความบริสุทธิ์ใจและศรัทธาต่อท่านด้วยความเคารพ หากใครที่ไม่ได้มาใกล้ชิดท่าน ไม่ได้มาวัด ไม่ได้รับทราบข้อมูลที่แท้จริงจากภายในวัด ได้ทราบแต่ข้อมูลที่ไม่จริงจากสื่อต่างๆ แล้วมาว่าหลวงพ่อ มาพูด มาว่า มากล่าวโทษให้คนอื่นไม่ศรัทธาท่าน ถ้าท่านใดพูดแบบนี้ อาตมาดูแล้ว สำหรับเขาเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆ เพราะหลวงพ่อท่านมีศีล มีบารมีสูง สำหรับใครที่ทำแบบนี้ อาตมารู้สึกหนักใจและสงสารพวกเขาเหล่านั้นจริงๆ ถ้าเราจับผิด หรือให้ร้ายกับ ผู้มีศีล ผู้มีบารมีสูง ผลของกรรมนั้นก็จะหนักนะ 




     เรื่องการถวายปัจจัยที่พูดถึงกันอยู่ อาตมาได้ทราบมายาวนานมากแล้วจากการพูดต่อๆ กันมาจากภายนอก ทั้งข่าวในโทรทัศน์ สื่อต่างๆ มีแต่คนบอกว่าอย่าไปวัดพระธรรมกายนะ วัดไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ อาตมาได้ฟังมาเยอะ อาตมาก็ได้อธิบายให้ทุกคนที่มาพูดฟังอย่างชัดเจน ว่าพวกเธอที่ได้เห็น ได้ฟังมา แต่ละเรื่องบางอย่างมันไม่จริง มันคนละเรื่องกันเลย ถ้าเชื่อไปตามนั้น ก็มีวิบากกรรมกันไป การที่พระรับปัจจัยจากโยม ในสมัยพระพุทธกาล พระพุทธเจ้าไม่ได้ดำริว่าเป็นความผิดทางพระวินัยแต่อย่างไร และการที่หลวงพ่อธัมมชโยท่านรับปัจจัยจากญาติโยม ก็ไม่ได้มีความผิดอะไร

     ถ้าเป็นอาตมาเอง ก็รับเช่นเดียวกัน ไม่สามารถปฏิเสธได้ เพราะนั่นเป็นศรัทธาและเจตนาของญาติโยมที่จะถวายให้พระ สิ่งที่ญาติโยมนำมาถวายนั้นจะได้มาด้วยวิธีใดนั้นอาตมาเองก็ไม่ทราบ ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปถามเขา จะไปตรวจสอบก็ไม่ได้ ถ้าเป็นอาตมาเองเมื่อมีคนมาถวายก็ต้องรับเช่นกัน คนที่มาถวายก็มีจิตศรัทธาที่จะถวายเพื่อพระศาสนา ไม่ได้ถวายเพื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

     หลวงพ่อเองก็นำปัจจัยที่ได้จากการถวายมาทั้งหมดไปเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา แต่บางคนไม่เข้าใจในพระพุทธศานาเลย อาตมาเลยคิดว่า คนที่ไม่เข้าใจตรงนี้ คงจะไม่ใช่ชาวพุทธแน่ๆ ถ้าเป็นชาวพุทธแท้จะต้องอนุโมทนา สาธุการ ที่เห็นบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา วัดพระธรรมกาย คือเป็นวัดที่ปฏิบัติจริงๆ เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลก



     ถ้าท่านใดมาทำบุญกับสถานที่ที่ปฏิบัติจริง ทำเพื่อพระพุทธศาสนาจริงๆ ก็จะมีประโยชน์มาก ได้บุญมาก ถ้าไปทำบุญกับสถานที่ที่ไม่มีปฏิบัติ ปริยัติ ไม่น่าศรัทธาไม่น่าเคารพนับถือ ก็จะไม่ได้บุญเต็มที่ ไม่มีประโยชน์อันใดต่อพระศาสนาเลย ถ้ามาทำบุญกับสถานที่แบบวัดพระธรรมกายนี้ ได้บุญอย่างอัศจรรย์จะมีประโยชน์มาก ทั้งพระพุทธศาสนาและกับตัวของเราเอง

     อาตมาก็ขออนุโมทนา สาธุการชาวเมียนมาร์ทั่วประเทศก็อนุโมทนาบุญกับคนที่มาถวายปัจจัยกับหลวงพ่อ เพราะหลวงพ่อท่านไม่ได้ทำความผิดอะไร ไม่ได้นำปัจจัยไปใช้ส่วนตัวเลย ท่านเองก็ไม่ได้จับปัจจัยด้วยซ้ำ อาตมาเองก็ไม่เคยจับปัจจัยเช่นกัน ปัจจัยทั้งหมดก็นำไปใช้เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา หลวงพ่อท่านไม่ได้นำไปเลี้ยงใคร ไม่มีภาระครอบครัวที่จะต้องดูแล อาตมากล้าที่จะยืนยันอย่างชัดเจนอีกเรื่องหนึ่ง ก็คือ

วิสัยทัศน์ของหลวงพ่อธัมมชโย คือรักพระพุทธศาสนามาก และปฏิบัติทุ่มเทเพื่อพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 
สำหรับหลวงพ่อมีแต่ให้ หลวงพ่อเอาแค่เพียง “บุญ”เท่านั้น




พระอินทะยานะ เมืองทวาย ประเทศเมียนม่าร์
Ven Aeindanyana, Abbot of Yinggay Meditation Center, Dawei, Myanmar


2 ประเด็นชัดๆ เจาะลึกวัดพระธรรมกาย โดยพระอินทะยานะ ประเทศเมียนม่าร์ 2 ประเด็นชัดๆ เจาะลึกวัดพระธรรมกาย โดยพระอินทะยานะ ประเทศเมียนม่าร์ Reviewed by Mali_Smile1978 on 03:55 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.