ทำไมชงแก้ พรบ.สงฆ์ มาตรา 7 แบบเร่งด่วน เพื่ออะไร?

ชงแก้ พรบ.สงฆ์ คืนอำนาจแต่งตั้งสังฆราชเป็นการสกัด สมเด็จวัดปากน้ำขึ้นดำรงตำแหน่งพระสังฆราชหรือไม่
    


       จากข่าวการ เสนอแก้พรบ.สงฆ์ มาตรา 7  ในเรื่องการแต่งตั้งพระสังฆราช จากเดิมให้ มส.เสนอชื่อพระเถระที่สมณะศักดิ์สูงสุดโดยอาวุโส  และให้นายกรัฐมนตรีนำทูลเกล้าเสนอ  จะขอเปลี่ยนให้เป็น เสนอชื่อเป็นกลุ่มพระเถระ แล้วเสนอทูลเกล้าให้พระมหากษัตริย์ทรงเลือกพระรูปใดรูปหนึ่งขึ้นเป็นพระสังฆราช

       เกมส์นี้ดูแล้วจากช่วงเวลาที่นำเสนอและสร้างข่าว เหมือนมีการวางแผนไว้ก่อนแบบเป็นขั้นเป็นตอน คือ

1. กอ่นเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งพระสังฆราช  มี กปปส.1คน กับพระที่ยึดแยกหลัก4 อีกรูปออกมาคัดค้าน

2. มีการฟ้องร้องสมเด็จวัดปากน้ำให้เป็นคดี กรณีรถโบราณแต่ไม่สามารถเอาผิดได้ ดีเอสไอรับลูก ไพบูลย์ อิสระหนุน

3.โจมตีธรรมกายให้เป็นข่าวเพื่อเบี่ยงประเด็น ดีเอสไอรับเรื่อง พอมีผู้ไปสอบถามว่าคดีไม่มีแล้วทำไมยังไม่เสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งพระสังฆราชผลที่ได้

4. มีกลุ่มคนมายื่นเรื่องขอแก้ พรบ.สงฆ์ มาตรา7 ถ้ารับพิจารณาแก้ พรบ.  สมเด็จวัดปากน้ำต้องรอจนกว่าจะแก้ พรบ.เสร็จจึงมีการเสนอชื่อ

       มองตามช่วงเวลา เหมือนมีการส่งสัญญาณเป็นนัยว่านี่ เป็นแผนสกัด สมเด็จวัดปากน้ำขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นพระสังฆราชหรือไม่?


@@@@@@@


       ผศ.ดร.เสถียร วิพรมหา นายกสมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนา (สนพ.) เข้ายื่นหนังสือถึงคณะกรรมการกฤษฎีกา ห่วงตีความมาตรา 7 พ.ร.บ.สงฆ์ ขัดแย้งเจตนารมน์กฎหมายและโบราณราชประเพณีการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช


       วันนี้ 1 ก.ค. 2559 ผศ.ดร.เสถียร วิพรมหา นายกสมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนา (สนพ.) เข้ายื่นหนังสือถึงนายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง..ห่วงเรื่องการตีความและแก้ไขมาตรา ๗ พระราชบัญญัติสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๕ เกี่ยวกับการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งอยู่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการกฤษฎีกา คณะกรรมการกฤษฎีกาศึกษาข้อมูล และพิจารณาข้อกฎหมาย ข้อปฏิบัติ และสภาพปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่

      วันที่ 21 มิถุนายน ที่ผ่านมา นายไพบูลย์ นิติตะวัน ได้ให้สัมภาษณ์เชิงชี้นำว่า เชื่อว่าคณะกรรมการกฤษฎีกา จะตีความตามวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินที่ว่า ให้นายกรัฐมนตรีเป็นต้นเรื่องการนำเสนอชื่อสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่ ซึ่งเป็นผลกระทบถึงการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ผ่าน ๆ มา ซึ่งจะทำให้ขัดแย้งเจตนารมน์กฎหมายและโบราณราชประเพณีการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช

      สมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนา (สนพ.) เห็นว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจริง จะนำความขัดแย้งระหว่างอาณาจักรและศาสนจักรอย่างรุนแรง เพราะจะเป็นการเปิดทางให้นักการเมืองที่เจตนารมณ์ของกฎหมายต้องการให้เป็นเพียงผู้นำนาม สมเด็จพระราชาคณะขึ้นทูลเกล้าสถาปนาและรับสนองพระบรมราชโองการเหมือนการทรงเลื่อนสมณศักดิ์และแต่งตั้งพระราชาคณะและสมเด็จพระราชาคณะที่เป็นนิติปฏิบัติและโบราณราชประเพณีสืบมาจนกระทั้งถึงบัดนี้ โดยไม่เคยให้ประมุขฝ่ายบริหารสูงสุดของอาณาจักรเข้ามาเป็นผู้เลือกประมุขสงฆ์ที่เป็นผู้บริหารสูงสุดของคณะสงฆ์

       ดังนั้น สมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนา (สนพ.) จึงขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ยึดมั่นยึดถือแนวทางปฏิบัติตามสังฆธรรมเนียมปฏิบัติและโบราณราชประเพณีอย่างเคร่งครัดและได้ดำเนินการตามมาตรา ๗ โดยเร็ว เพื่อให้กระบวนการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๒๐ ได้ดำเนินการไปโดยไม่ยืดเยื้อ เพื่อยังความผาสุข ให้พุทธบริษัทสืบไป


ขอบคุณข้อมูล: 
1. http://pantip.com/topic/35312809
2. http://www.winnews.tv/news/4779

ทำไมชงแก้ พรบ.สงฆ์ มาตรา 7 แบบเร่งด่วน เพื่ออะไร?  ทำไมชงแก้ พรบ.สงฆ์ มาตรา 7 แบบเร่งด่วน เพื่ออะไร? Reviewed by Mali_Smile1978 on 02:10 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.